استفاده از خدمات پزشکی رایگان در ترکیه :

اگر تمایل به استفاده از خدمات پزشکی رایگان در ترکیه دارید میتوانید به اداره نفوس منطقه خود مراجعه نموده و از بخش سلامت اداره( Sağlık ),نسبت به درخواست پزشک خانواده (sağılık hekımı) اقدام نمایید .

برگه نفوس و کپی کیملیک هم جزو مدارکی هست که بایستی به آنجا ارائه بدهید.

پس از کنترل  مدارک شما ، لیست مراکز بهداشت منطقه را به شما تحویل و نزدیک ترین مرکز بهداشت  (aile sağlığı merkezi) یا (aile sağlık ocağı) در خانه های بهداشت محله معرفی می‌شود . در این مراکز حداقل یک پزشک عمومی ، یک پزشک اطفال و  یک پرستار خدمات ارائه می‌دهند .

خدمات ارائه شده به صورت رایگان و شامل ( معاینه ، تزریقات ، پانسمان ، واکسیناسیون ،  خدمات اورژانس و برخی از آزمایشات سالیانه از قبیل سرطان دهانه رحم برای بانوان  و ویروس hpv و ….) می‌باشد .