واحد 2 خوابه در منطقه ESENYURT رزیدانس star towers

  • 4226l77212460772 copy
  • 4226l77212460773 copy
  • 4226l77212460774 copy
  • 4226l77212460775 copy
  • 4226l77212460776 copy
  • 4226l77212460777 copy
واحد 2 خوابه در منطقه ESENYURT رزیدانس star towers
املاک دست دوم ترکیه 210,000لیر - آپارتمان
RR1246077 127 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ 2014 سال ساخت

   ✅ سند آماده محضر       ✅  کلید تحویل 

   ✅  املاک آریا گروپ    ✅ خرید ملک در استانبول

  • واحد 2 خوابه در منطقه ESENYURT رزیدانس star towers

  • طیقه نوزدهم از یک رزیدانس بیست و یک طبقه