واحد 2 خوابه 120 متری در منطقه Şişli

 • 4662c675129147618 copy
 • 4662c675129147617 copy
 • 4662c675129147616 copy
 • 4662c675129147615 copy
 • 4662c675129147614 copy
 • 4662c67512914766 copy
 • 4662c67512914764 copy
 • 4662c675129147620 copy
 • 4662c675129147621 copy
 • 4662c675129147622 copy
 • 4662c675129147623 copy
 • 4662c675129147624 copy
واحد 2 خوابه 120 متری در منطقه Şişli
املاک دست دوم ترکیه 662,000لیر - آپارتمان
RR1291476 120 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ 1990 سال ساخت

   ✅ سند آماده محضر       ✅  کلید تحویل 

   ✅  املاک آریا گروپ    ✅ خرید ملک در استانبول

 • واحد 2 خوابه 120 متری در منطقه Şişli