واحد 1 خوابه 58 متری در منطقه bahçelievler استانبول