واحد 2 خوابه 122 متری در منطقه bahçelievler استانبول