واحد 1 خوابه 89 متری در منطقه Küçükçekmece استانبول