سوئیت زیبا در منطقه Küçükçekmece رزیدانس FORTİS İSTANBUL