سوئیت 38 متری در رزیدانس زیبا منطقه ESENYURT

 • 4024d591129112013 copy
 • 4024d591129112012 copy
 • 4024d591129112011 copy
 • 4024d591129112010 copy
 • 4024d59112911209 copy
 • 4024d59112911208 copy
 • 4024d59112911207 copy
 • 4024d59112911206 copy
 • 4024d59112911205 copy
 • 4024d59112911204 copy
 • 4024d59112911203 copy
 • 4024d59112911202 copy
 • 4024d59112911201 copy
 • 4024d591129112015 copy
 • 4024d59112911207 copy
 • 4024d59112911208 copy
 • 4024d59112911209 copy
 • 4024d591129112010 copy
 • 4024d591129112012 copy
 • 4024d591129112011 copy
 • 4024d591129112013 copy
سوئیت 38 متری در رزیدانس زیبا منطقه ESENYURT
املاک دست دوم ترکیه 150,000لیر - آپارتمان
RR1291120 38 1 حمام 1 پارکینگ 2010 سال ساخت

   ✅ سند آماده محضر       ✅  کلید تحویل 

   ✅  املاک آریا گروپ        ✅ خرید ملک در استانبول

 • طبقه سوم از یک رزیدانس ده طبقه

 • سوئیت 38 متری در رزیدانس زیبا منطقه ESENYURT