واحد 3 خوابه با منظره دریا در پروژه ELİTE RESİDENCEDE