واحد 3 خوابه در پروژه ELİTE RESİDENCEDE منطقه Küçükçekmece