5 طبقه آپارتمان بصورت کامل در منطقه BEYOĞLU

 • 4421f72511934459 copy
 • 4421f725119344510 copy
 • 4421f725119344511 copy
 • 4421f725119344512 copy
 • 4421f725119344513 copy
 • 4421f725119344514
 • 4421f72511934458 copy
 • 4421f72511934455 copy
 • 4421f72511934454 copy
 • 4421f72511934453 copy
 • 4421f72511934451 copy
5 طبقه آپارتمان بصورت کامل در منطقه BEYOĞLU
برای اجاره 2,677,000لیر - آپارتمان
RR1193445 425 10 اتاق خواب 5 حمام 5 پارکینگ 1987 سال ساخت

   ✅ سند آماده محضر       ✅  کلید تحویل 

   ✅  املاک آریا گروپ    ✅ خرید ملک در استانبول

 • 5 طبقه آپارتمان بصورت کامل در منطقه BEYOĞLU

 • تمام طبقات