واحد چهارخوابه بسیار لوکس مناسب شهروندی در خیابان بغداد