آپارتمان 2خوابه با امکانات رفاهی کامل در منطقه بستان جی