واحد 2 خوابه 65 متری در منطقه کائیتحانه استانبول

 • x5_847144615b2k copy
 • x5_847144615cnx copy
 • x5_847144615cox copy
 • x5_847144615cpz copy
 • x5_847144615hso copy
 • x5_847144615in3 copy
 • x5_847144615o3n copy
 • x5_847144615pw2 copy
 • x5_847144615sf9 copy
 • x5_847144615x71 copy
 • x5_8471446152k0 copy
 • x5_8471446153i0 copy
 • x5_8471446156wb copy
 • x5_84714461516i copy
 • x5_847144615720 copy
واحد 2 خوابه 65 متری در منطقه کائیتحانه استانبول
املاک دست دوم ترکیه, تمامی املاک ما, جدیدترین املاک ترکیه 600,000لیر - آپارتمان
AS847144615 65 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ 2020 سال ساخت
 • واحد 2 خوابه 65 متری در منطقه کائیتحانه استانبول

 • خرید ملک در استانبول

 • طبقه 4 از یک رزیدانس 16 طبقه

 

 

        همانطور مشاهده می نمایید:  واحد 2 خوابه 127 متری در منطقه کارتال استانبول