بر اساس:  

شما می توانید لیست کاملی از پروژه های نوساز ترکیه را مشاهده نمایید

واحد 2 خوابه 98 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,027,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 98 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 13.416…

جزئیات بیشتر
98 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 63 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
651,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 63 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 13.416…

جزئیات بیشتر
63 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 4 خوابه 380 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,800,000لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 380 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

جزئیات بیشتر
380 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 207 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,950,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 207 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

جزئیات بیشتر
207 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 105 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,080,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 105 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

جزئیات بیشتر
105 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ