بر اساس:  

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,638,000لیر - آپارتمان

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
192 2 اتاق خواب 3 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,305,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
113 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,327,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
67 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 180 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,955,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 180 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی ) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
180 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 102 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,190,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 102 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی ) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
102 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 59 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
862,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 59 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی ) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
59 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ