بر اساس:  

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,638,000لیر - آپارتمان

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
192 2 اتاق خواب 3 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,305,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
113 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,327,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
67 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 214 در منطقه بیکوز استانبول

بیکوز استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,442,293لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 214 در منطقه بیکوز استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه بیکوز (قسمت آسیایی) می باشد. این پروژه لوکس ترین…

جزئیات بیشتر
214 3 اتاق خواب 4 حمام 2 پارکینگ

واحد 2 خوابه 159 متری در منطقه بیکوز استانبول

بیکوز استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,117,156لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 159 متری در منطقه بیکوز استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه بیکوز (قسمت آسیایی) می باشد. این پروژه لوکس…

جزئیات بیشتر
159 2 اتاق خواب 2 حمام 2 پارکینگ

واحد 1 خوابه 120 متری در منطقه بیکوز استانبول

بیکوز استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,306,138لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 120 متری در منطقه بیکوز استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه بیکوز (قسمت آسیایی) می باشد. این پروژه لوکس…

جزئیات بیشتر
120 1 اتاق خواب 1 حمام 2 پارکینگ