بر اساس:  

واحد 4 خوابه 212 متری در منطقه کارتال استانبول

کارتال استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,784,200لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 212 متری در منطقه کارتال استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کارتال (قسمت آسیایی) می باشد مساحت پروژه 13170…

جزئیات بیشتر
212 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 155 متری در منطقه کارتال استانبول

کارتال استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,309,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 155 متری در منطقه کارتال استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کارتال (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 13170…

جزئیات بیشتر
155 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 91 متری در منطقه کارتال استانبول

کارتال استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
789,800لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 91 متری در منطقه کارتال استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کارتال (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 13170…

جزئیات بیشتر
91 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 49 متری در منطقه کارتال استانبول

کارتال استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
548,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 49 متری در منطقه کارتال استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کارتال (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 13170…

جزئیات بیشتر
49 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 4 خوابه 195 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول

زیتون بورنو استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,086,000لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 195 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه زیتون بورنو (قسمت اروپایی) می باشد. پروژه…

جزئیات بیشتر
195 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 172 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول

زیتون بورنو استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,406,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 172 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه زیتون بورنو (قسمت اروپایی) می باشد. پروژه…

جزئیات بیشتر
172 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ