بر اساس:  

واحد 3 خوابه 185 متری در منطقه اسنیورت استانبول

اسنیورت استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,225,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 185 متری در منطقه اسنیورت استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه اسنیورت (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت کل پروژه…

جزئیات بیشتر
185 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 137 متری در منطقه اسنیورت استانبول

اسنیورت استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
987,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 137 متری در منطقه اسنیورت استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه اسنیورت (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت کل پروژه…

جزئیات بیشتر
137 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 4 خوابه 215 متری در منطقه عمرانیه استانبول

عمرانیه استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,988,000لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 215 متری در منطقه عمرانیه استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه عمرانیه (قسمت آسیایی) واقع شده است. این پروژه…

جزئیات بیشتر
215 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 124 متری در منطقه عمرانیه استانبول

عمرانیه استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,786,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 124 متری در منطقه عمرانیه استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه عمرانیه (قسمت آسیایی) واقع شده است. این پروژه…

جزئیات بیشتر
124 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ