بر اساس:  

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,638,000لیر - آپارتمان

واحد دوبلکس 2 خوابه 192 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه…

جزئیات بیشتر
192 2 اتاق خواب 3 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,305,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 113 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
113 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول

کادیکوی استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,327,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 67 متری در منطقه کادیکوی استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه کادیکوی (قسمت آسیایی) می باشد. مساحت پروژه 8200…

جزئیات بیشتر
67 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 4 خوابه 195 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول

زیتون بورنو استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,086,000لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 195 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه زیتون بورنو (قسمت اروپایی) می باشد. پروژه…

جزئیات بیشتر
195 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 172 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول

زیتون بورنو استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
3,406,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 172 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه زیتون بورنو (قسمت اروپایی) می باشد. پروژه…

جزئیات بیشتر
172 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 118 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول

زیتون بورنو استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,853,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 118 متری در منطقه زیتون بورنو استانبول خرید ملک در استانبول این پروژه در منطقه زیتون بورنو (قسمت اروپایی) می باشد. پروژه…

جزئیات بیشتر
118 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ