Sort By:  

واحد 4 خوابه 380 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,800,000لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 380 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

More Details
380 4 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 207 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
2,950,000لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 207 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

More Details
207 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2 خوابه 105 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
1,080,000لیر - آپارتمان

واحد 2 خوابه 105 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

More Details
105 2 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 88 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
880,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 88 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000…

More Details
88 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

سوئیت 73 متری در منطقه باهجیلار استانبول

باهجیلار استانبول
پروژه های نوساز ترکیه
760,000لیر - آپارتمان

سوئیت 73 متری در منطقه باهجیلار استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه باهجیلار (قسمت اروپایی) می باشد. مساحت پروژه 19.000 متر مربع…

More Details
73 1 حمام 1 پارکینگ