بر اساس:  

واحد دوبلکس 4 خوابه 269 متری در منطقه فاتیح استانبول

فاتیح استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
7,875,032لیر - آپارتمان

واحد دوبلکس 4 خوابه 269 متری در منطقه فاتیح استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه فاتیح (قسمت اروپایی) می باشد. این پروژه…

جزئیات بیشتر
269 4 اتاق خواب 3 حمام 1 پارکینگ

واحد 4 خوابه 244 متری در منطقه فاتیح استانبول

فاتیح استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
7,475,732لیر - آپارتمان

واحد 4 خوابه 244 متری در منطقه فاتیح استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه فاتیح (قسمت اروپایی) می باشد. این پروژه یکی…

جزئیات بیشتر
244 4 اتاق خواب 3 حمام 1 پارکینگ

واحد دوبلکس 3.5 خوابه 236 متری در منطقه فاتیح استانبول

فاتیح استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
7,807,215لیر - آپارتمان

واحد دوبلکس 3.5 خوابه 236 متری در منطقه فاتیح استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه فاتیح (قسمت اروپایی) می باشد. این پروژه…

جزئیات بیشتر
236 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 3 خوابه 180 متری در منطقه فاتیح استانبول

فاتیح استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
5,756,178لیر - آپارتمان

واحد 3 خوابه 180 متری در منطقه فاتیح استانبول خرید ملک در استانبول  پروژه فوق در منطقه فاتیح (قسمت اروپایی) می باشد. این پروژه یکی…

جزئیات بیشتر
180 3 اتاق خواب 2 حمام 1 پارکینگ

واحد 2.5 خوابه 144 متری در منطقه فاتیح استانبول

فاتیح استانبول
پروژه های نوساز ترکیه, جدیدترین املاک ترکیه
4,422,033لیر - آپارتمان

واحد 2.5 خوابه 144 متری در منطقه فاتیح استانبول خرید ملک در استانبول پروژه فوق در منطقه فاتیح (قسمت اروپایی) می باشد. این پروژه یکی…

جزئیات بیشتر
144 2 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ