Sort By:  

واحد 1 خوابه 80 متری در منطقه باکرکوی استانبول

باکرکوی استانبول
املاک دست دوم ترکیه, پروژه های نوساز ترکیه, تمامی املاک ما, جدیدترین املاک ترکیه
798,500لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 80 متری در منطقه باکرکوی استانبول خرید ملک در استانبول طبقه 1 از یک رزیدانس 17 طبقه     همینطور مشاهده نمایید:…

More Details
80 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 80 متری در منطقه باکرکوی استانبول

املاک دست دوم ترکیه, پروژه های نوساز ترکیه, تمامی املاک ما, جدیدترین املاک ترکیه
798,500لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 80 متری در منطقه باکرکوی استانبول | خرید ملک در ترکیه | طبقه 1 از یک آپارتمان 17 طبقه    

More Details
80 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 76 متری در منطقه باکرکوی استانبول

باکرکوی استانبول
املاک دست دوم ترکیه, پروژه های نوساز ترکیه, تمامی املاک ما, جدیدترین املاک ترکیه
810,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 76 متری در منطقه باکرکوی استانبول | خرید ملک در ترکیه | طبقه 5 از یک آپارتمان 20 طبقه    

More Details
76 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ

واحد 1 خوابه 45 متری در منطقه باکرکوی استانبول

باکرکوی استانبول
املاک دست دوم ترکیه, پروژه های نوساز ترکیه, تمامی املاک ما, جدیدترین املاک ترکیه
505,000لیر - آپارتمان

واحد 1 خوابه 45 متری در منطقه باکرکوی استانبول | خرید ملک در ترکیه | طبقه 9 از یک آپارتمان 17 طبقه    

More Details
45 1 اتاق خواب 1 حمام 1 پارکینگ