از نظر مقاومت بناهای استانبول در برابر زلزله کل بناها به دو گروه قبل و بعد از زلزله سال 1999 تقسیم میشود. پس از این زلزله، تمرکز بیشتری روی ضد زلزله بودن بناها انجام شد. کیفیت ساخت پروژه های جدید ترکیه، مطابق آخرین استانداردهای اروپا است.  بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان سازی از ترکیه در فهرست بهترینهای مهندسی عمران جهان جای گرفتند که از این لحاظ  رتبه سوم جهان را  پس از كشور آمريكا و چين داراست.