این موضوع کاملا بدیهی می باشد ، همانطور که ما در شهر خود چه برای خرید و چه برای فروش ملک به آژانس املاک به خاطر تخصص ایشان مراجعه می کنیم، تازه شهری که با تمام زوایا و موارد آن آشنا هستیم در یک کشور دیگر نیز با توجه به اینکه حتی به اصول پایه آن کشور از قبیل قانون، زبان و … آشنایی کاملی نداریم مسلما برای خرید ملک به جای مراجعه به دفاتر گردشگری و … باید به مشاورین املاک معتبر در کشور مربوطه مراجعه نماییم تا با خیالی آسوده و به صورت صحیح و قانونی تمامی موارد خرید ملک صورت پذیرد .