•  اصل و ترجمه رسمی دفترخانه شده (نوتر شده) پاسپورت خریدار و وکیل خریدار (اگر خریدار دارای وکیل است )
  •  مترجم رسمی
  •  شماره مالیاتی
  •  گزارش کارشناسی ملک
  •  ۴ قطعه عکس ۳ در ۴

وکلای ما کلیه مراحل اداری و قانونی را برای خرید خانه در ترکیه برای شما انجام می‌دهند. تنظیم سند در  اداره اسناد و در حضور مترجم رسمی انجام می‌شود.