طبیعتا نیاز هر شخص بابت خرید ملک از قبیل تجاری ، مسکونی و زمین  متفاوت می باشد ولی به صورت کلی بیش از ۹۰ درصد خریداران با دیدگاه اخذ اقامت و شهروندی به این کشور مراجعه می نمایند که با توجه به شرایط فوق پیشنهاد ما خرید ملک مسکونی می باشد که هم مالیات بسیار پایین تری نسبت به تجاری دارد و هم فروش آن بسیار آسانتر می باشد.