بسته به متراژ ، منطقه و امکانات مجتمع مورد اجاره از ۲۰۰ لیر الی ۱۵۰۰ لیر متغیر می باشد که این هزینه شامل نگهبانی ، رسپشن، امکانات تفریحی مجتمع ، نظافت و … می باشد.