عوارضی که سالانه بابت ملک پرداخت می شود بسیار ناچیز هست که به همین دلیل می توان از آن صرف نظر کرد .

در صورتی که در زمان فروش باشد چنانچه ملک فوق به مدت زمان ۵ سال در اختیار صاحب ملک بوده باشد در زمان فروش به صورت کامل معاف از مالیات است و در غیر اینصورت به دلیل پیچیده بودن بحث پیشنهاد می گردد با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید .