با توجه به اینکه با خرید بالای ۲۵۰.۰۰۰ دلار کشور ترکیه به شخص سرمایه گذار ، همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال پاسپورت می دهد ، در صورتی که فرزند شما دارای سن زیر ۱۸ سال باشد در ترکیه مکلف به رفتن به خدمت سربازی می باشد ولی نکته قابل توجه یکساله بودن خدمت سربازی در این کشور و همچنین قابل خرید بودن آن می باشد. در صورتیکه برای فرزند خود که بالای ۱۸ سال است اقدام به خرید ملک بالای ۲۵۰ هزار دلار و اخذ شهروندی برای ایشان نمایید از خدمت سربازی معاف می باشد.