طبق آمار کشور ترکیه بازار مسکن در شهرهای بزرگ نظیر استانبول  رشد بین ۱۰% داشته و این رشد برای سالهای آتی نیز پیش بینی میشود البته در املاک توصیه شده توسط ما سود پیش بینی شده بین ۱۵% تا ۲۰% می باشد.