از ماه مارس سال ۲۰۱۹ بابت کلیه معاملاتی که یک طرف آن شخص خارجی باشد چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار، وزارت مسکن ترکیه این قانون را تصویب نموده که باید ملک قبل از خرید و فروش به تایید یک کارشناس رسمی برسد, در واقع تمامی اطلاعاتی که قبل از معامله مورد نیاز می باشد اعم از شرایط و وضعیت سند ، بدهی ملک ، جواز ساخت ،قابلیت انتقال و رنج منطقه بررسی و قیمت گذاری می گردد تا هرگونه سو استفاده احتمالی در جریان خرید و فروش از بین رفته و خریدار با خیالی آسوده نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید که این مهم علاوه بر بررسی اولیه ملک توسط کارشناسان مجموعه آریا باعث آرامش خاطر بیشتر مشتریان گرامی می گردد.