بله در صورت خرید ملک از مجموعه آریا ، همکاری در خصوص انجام پروسه اخذ اقامت یا شهروندی بصورت کامل توسط دپارتمان حقوقی این مجموعه به عنوان خدمات ریماکس آریا به خریدار محترم صورت می پذیرد .