چاپ عکس اتومبیل ملی ترکیه در روزنامه تلگراف انگلیس :

اتومبیل ملی ترکیه به جلب توجه مطبوعات خارجی ادامه می دهد.

اخیرا روزنامه تلگراف، عکسی از مراسم آغاز احداث کارخانه مهندسی، طراحی و تولید گروه کارآفرین اتومبیل ترکیه به اشتراک گذاشت.

عکس منتشر شده از سوی خبرگزاری آناتولی در بین عکسهای روز روزنامه تلگراف به نمایش گذاشته شد.

گورجان کاراکاش مدیر ارشد گروه گفته بود، کارخانه ای که در یک محوطه بسته 230 هزار مترمربعی در اراضی بوسعت 1/2 میلیون مترمربع احداث خواهد شد، از ظرفیت تولید 175 هزار دستگاه خودرو در سال برخوردار بوده و 4 هزار و 300 نفر در این کارخانه مشغول بکار خواهند شد.