فرم درخواست همکاری مشترک
و پارتنری با آریاگروپ

با سلام؛

تمایل شما به منظور همکاری مشترک به عنوان پارتنر در گروه آریا را ارج می نهیم؛ امیدواریم با شکل گیری این همکاری، زمینه های رشد و ارتقای دو جانبه فراهم شود.
• صداقت شما در پاسخگویی موجب اعتماد طرفین خواهد بود.
• اطلاعات این فرم به صورت محرمانه نزد گروه آریا باقی خواهد ماند.
• پیشاپیش از اینکه اعتماد می کنید و به همه پرسش ها به دقت پاسخ می دهید، سپاسگزاریم.

همکاری دوجانبه با آریا گروپ

فرم پیش رو برای ارائه درخواست همکاری دوجانبه و مشترک با آریاگروپ است. در صورتی که مایل به همکاری با ما به عنوان پارتنر هستید، فرم مربوطه را تکمیل و برای ما ارسال کنید. در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

مقایسه آگهی ها