نتایج جستجو

پرسش های متداول

شهروندی ترکیه با خرید ملک

با خرید یک یا چند ملک مجموعا به ارزش ۴۰۰هزار دلار فقط یک خانواده شامل زن، شوهر و فرزندان زیر ۱۸ سال میتوانند حق شهروندی را دریافت کنند.

پس از گذشت 3 سال از خرید ملک امکان انتقال کل یا بخشی از آن وجود دارد.

اقامت اجازه موقت حضور شما در یک کشور خارجی می باشد اما شهروندی بدین معناست که شما شهروند رسمی آن کشور محسوب شده و از تمام مزایایی که یک فرد در آنجا متولد شده است شما هم بهره مند خواهید شد.

بلی! در صورت خرید ملک، اخذ اقامت و تمدید آن به صورت پیوسته، پس از گذشت پنج سال با رعایت سایر شروط جهت اخذ شهروندی میتوانید اقدام به تشکیل پرونده نمایید. فقط مستحضر باشید که سقف عدم حضور در خاک ترکیه در مدت این پنج سال نهایتا 365 روز می باشد.

به جهت اخذ شهروندی مادامی که مبلغ چهارصد هزار دلار به حساب فروشنده‌ی ملک واریز نگردیده و سهم از سند ملک نیز به اندازه‌ی چهارصد هزار دلار بنام خریدار منتقل نشده باشد امکان شروع پروسه‌ی اخذ شهروندی میسر نمی باشد.
در مورد اخذ اقامت نیز حداقل ارزش ملک بایستی هفتاد و پنج هزار دلار بوده و در صورت خرید اقساطی نیز تا زمانی که سند آن ملک بنام خریدار منتقل نگردیده باشد امکان اخذ اقامت میسر نمیباشد؛ منتها در صورت خرید اقساطی، در صورتیکه ارزش ملک بیش از هفتاد و پنج هزار دلار باشد و کل سند به صورت رهنی نیز بنام خریدار منتقل گردد امکان اخذ اقامت میسر است. به عبارت دیگر بابت اخذ اقامت بر خلاف شهروندی نیازی به واریز کل مبلغ هفتاد و پنج هزار دلار به حساب فروشنده نبوده و با انتقال سند حتی اگر کُل آن نیز در رهن فروشنده یا بانک باشد امکان اخذ اقامت وجود دارد.

دقیقا مانند ازدواج یک شخص خارجی با یک شخص ترک پس از گذشت سه سال زندگی مشترک، می تواند به جهت اخذ شهروندی اقدام نماید.

به جهت اخذ شهروندی و تابعیت ترکیه منعی وجود نداشته و با خرید ملک یا مجموعه‌ای از املاک مسکونی، تجاری و اداری به ارزش مجموعا چهارصد هزار دلار میسر میباشد، منتها بابت اخذ اقامت ،ملک خریداری شده حتما بایستی دارای کاربری مسکونی باشد.

امکان اخذ شهروندی برای همسر و کلیه‌ فرزندان زیر هجده سال میسر بوده و قانون در این زمینه محدودیتی را به لحاظ تعداد فرزندان در نظر نگرفته است.

وکلا معمولا بین 2500 تا 5000 دلار، به جهت اخذ شهروندی ترکیه از سرمایه‌گذاران مطالبه می نمایند.
منتها بعضا آریا گروپ آفرهای ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در نظر می گیرد که در صورت خرید ملک در استانبول در تاریخ و یا مناسبت های خاصی تا صد در صد تخفیف نیز برای امور مربوط به اخذ شهروندی در نظر گرفته می شود. به همین جهت پیشنهاد می نماییم که ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال فرمایید.

خیر! با توجه به اینکه پروسه‌ اخذ شهروندی بین سه تا چهار ماه و بعضا شش ماه نیز زمان می برد و همچنین معیار سازمان ثبت احوال به جهت اعطای شهروندی در زمان انتقال سند نبوده بلکه در زمانی است که حکم شهروندی شخص توسط دفتر ریاست جمهوری ترکیه تایید می گردد؛ بنابراین چون سن فرزند شما در زمان صدور حکم از هجده گذر کرده، بنابراین به ایشان شهروندی تعلق نخواهد گرفت.
پیشنهاد می گردد حداقل حدود چهار ماه قبل از رسیدن فرزند دلبندتان به هجده سالگی اقدام فرمایید.

بصورت پیشفرض دارای اعتبار ده ساله با امکان تمدید مادام العمر میباشد اما درصورت تمایل متقاضی دریافت هر پاسپورت با دوره‌های پنج ساله، کمتر و یا بیشتر نیز امکانپذیر است.

پس از انتقال سند ملک بنام شما و شروع پروسه‌ی اخذ شهروندی حدود 90 الی 100 روز کاری زمان خواهد برد.

مدت اعتبار گزارش کارشناسی 90 روز تقویمی بوده و تا اتمام تاریخ آن امکان استفاده و استناد به آن به جهت اخذ اقامت یا شهروندی ممکن است . به عنوان مثال ملکی در تاریخ 01.01.2023 و با احتساب برابری لیر آن روز، ارزش دلاری آن دقیقا 400.000 دلار می باشد، اما بعد از 90 روز که برای انتقال سند به اداره اسناد مراجعه می شود، آن مبلغ لیر معادل 400.000 نبوده و به عنوان مثال معادل 375.000 دلار در روز نودم می باشد. حتی در این صورت نیز کماکان اداره اسناد ارزش 400.000 دلار را برای ملک در نظر گرفته و اخذ شهروندی میسر می باشد.

بر خلاف قانون اخذ اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه، در صورتی که به جهت اخذ شهروندی اقدام به خرید ملک نمایید باید کل آن بنام یک شخص به عنوان سرمایه گذار ثبت شود.

تا سقف چهارصد هزار دلار آن باید بنام یک نفر باشد تا به لحاظ اخذ شهروندی ترکیه بتوان با اتکا به آن اقدام کرد؛ منتها یکصدهزار دلار باقی مانده را می توان بنام اشخاص دیگری ثبت نمود.

کشور ترکیه چند همسری را به رسمیت نشناخته و پیرو آن اخذ شهروندی یا اقامت فقط برای همسر اول که در شناسنامه ثبت گردیده امکان پذیر می باشد.

طبق قوانین در صورتی که یک خارجی روی یک ملک شهروندی گرفته باشد و آن ملک را یک ترک خریداری کند و خریدار خارجی جدید ، مجدد آن ملک را از آن تبعه‌ ترک خریداری نماید از آن جایی که یک بار اصطلاحا روی آن ملک شهروندی اعطا گردیده امکان دریافت مجدد شهروندی میسر نمی باشد؛ منتها در صورتی که فرد خارجی روی آن ملک در گذشته شهروندی اخذ نکرده باشد و یک شخص ترک آن را خریداری نموده و مجدد به یک خارجی بفروشد، خریدار خارجی جدید به جهت اخذ شهروندی روی آن ملک محدودیتی ندارد منتها خریدار خارجی جدید و خارجی قبلی نباید ملیت مشترکی داشته باشند. به عنوان مثال یک ایرانی ملکی را در گذشته خریداری کرده و به یک ترک واگذار نموده است؛ سپس مجدد یک ایرانی جدید آن ملک را خریداری می نماید، در این صورت امکان اخذ شهروندی را نخواهد داشت.

در صورتی که شخصی به هرطریقی نظیر خرید ملک تابعیت ترکیه را اخذ نموده باشد، هیچ تفاوتی با افراد متولد از والدین ترک نداشته و کلیه‌ی حقوق نظیر حق رای و غیره برای ایشان نیز محفوظ می باشد.

در صورت اخذ شهروندی ترکیه و اشتغال به کار پس از مدت کوتاهی میتوانید براحتی از دولت وامهای جذاب و کم بهره‌ی بانکی جهت خرید املاک بعدی (تا هشتاد درصد ارزش آن) و یا رفع سایر احتیاجات، دریافت کنید.

تحت برنامه‌ی گلدن ویزا میتوان از چندین کشور اروپایی اقامت موقت گرفت و پس از پنج سال در صورتیکه کلیه‌ی شرایط مورد نظر رعایت شده باشد اقدام به اخذ شهروندی نمود؛ منتها در نظر داشته باشید که برنامه‌ی اقامت یک مجوز موقت بوده و تابع تغییر قوانین جاری و سیاسی کشورها میباشد، به همین خاطر امکان تغییر آن در طول زمان وجود دارد؛ منتها در صورت خرید ملک در ترکیه و اخذ تابعیت (بر خلاف اقامت) حتی با تغییر قوانین نیز تابعیت برای شخص محفوظ بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت ابطال نخواهد داشت.

در صورتیکه ملک شما ارزش حداقل هفتادوپنج هزار دلار داشته و همچنین به مدت پنج سال پس از خرید ، اقدام به اخذ اقامت نموده و در ترکیه نیز حضور داشته باشید امکان اخذ اقامت دائم برای شما فراهم می باشد.

تحت هیچ شرایطی با خرید خودرو، امکان اخذ اقامت یا شهروندی ترکیه میسر نمی باشد.

بله؛ بابت اخذ شهروندی از طریق خرید ملک در صورتیکه ارزش کارشناسی ملک حداقل چهار صد هزار دلار باشد، امکان اخذ شهروندی وجود داد ولو اینکه تاریخ تحویل ملک ماه ها و یا سال های آینده باشد.

بله، در صورتی که فرد دارای معلولیت باشد و مدارک پزشکی قابل ارائه داشته باشد در صورت تایید کمسیون پزشکی می‌تواند برای آن ها نیز شهروندی را اخذ نماید.

اغلب پروژه‌های طرف قرارداد با آریا گروپ دارای سند تفکیکی آماده می باشند. اما در صورتی که هدف شما از پیش خرید ملک علاوه بر کسب ارزش افزوده، اخذ شهروندی ترکیه نیز می باشد، می توانید با عقد قرارداد در دفاتر اسناد رسمی ترکیه نیز برای اخذ شهروندی اقدام فرمایید. چرا که طبق قانون مصوب اخذ شهروندی ترکیه از طریق خرید ملک، با انتقال سند و یا قرارداد دفترخانه‌ای امکان پذیر است.

بله هیچ محدودیتی وجود ندارد و شما با خرید ملکی به ارزش بالای ۴۰۰ هزار دلار می توانید شهروندی بگیرید.

در خصوص شهروندی، سند به نام یکی از زوجین زده می شود و فقط همسر و فرزندان زیر هجده سال می‌توانند تابعیت بگیرند. در مورد کفالت پدر و مادر، قانون در این زمینه بصورت شفاف مطلبی را ارائه ننموده‌ است؛ منتها در صورت نیاز پدر و مادر به استفاده از خدمات درمانی، می توان تحت شرایط خاصی بابت اقامت آنها اقدام نمود.

اگر همچنان پرسش های شما بدون پاسخ مانده است، می توانید با کارشناسان ما برای دریافت مشاوره، تماس بگیرید.

همواره آماده پاسخگویی هستیم.

مقایسه آگهی ها