ستون کنستانتین در استانبول:

در سال ۱۴۵۳ عثمانی‌ها فاتح تراپیا شدند و این محل وضعیت جدیدی به خود گرفت. در زمان حکومت عثمانی تراپیا خانه زمستانی سفیران کشورهای دیگر بود. سلطان سلیم دوم عاشق ماهی خوردن در این ناحیه بود. چیزی که هنوز این محله به خاطرش مشهور است. او به وزیرش سوکولو مهمند پاشا دستور داد تا قصری تابستانه، در این ناحیه برای او بسازند. او این کاخ را ترابیه نامید. ترابیه علاوه بر شباهتی که به تراپیا دارد به معنی لذت نیز هست. در طول زمان این دو نام در هم ادغام شد و این محله به ترابیا تغییر نام داد.

Çemberlitaş

اگر سری به بازار بزرگ استانبول زده باشید ممکن نیست ستون کنستانتین را ندیده باشید. این ستون که در ترکیه با نام ستون اورمه شناخته می‌شود، در محله چمبرلی تاش به افتخار تأسیس قسطنطنیه ساخته شد و تا مدت‌ها یکی از بلندترین بناهای استانبول بود. مشابه این سازه تنها در مصر یافته می‌شود.

ماجرای نام این محله از این ستون آغاز می‌شود. با گذشت سال‌ها و بی توجهی مردم و بلاهای طبیعی این ستون دچار آسیب دیدگی شدیدی شد. به طوری که حتی امروزه نماد آپولون بر رأس این ستون دیده نمی‌شود. در اوایل قرن ۱۹ میلادی بود که یکی از پادشاهان عثمانی به نام سلطان عبدالحمید اول دستور داد تا برای حفظ این بنا و جلوگیری از ریزش آن، یک حلقه آهنی به ٱن اضافه شود و ایستایی آن را تضمین کند. چمبرلی تاش به معنای حلقه است و این محله به خاطر همین دستور سلطان محمد پس از آن به این نام خوانده شد.