تکنوفست 2020 ترکیه : «ستارگان ترک»، «اسلو ترک»، «بالگردهای آتاک»، «هواپیمای نمایشی ردبول»، «بال‌های پولادین» و« گروه علمیات ویژه» در جشنواره تکنوفست 2020 پروازهای نمایشی انجام دادند.

داریو کاستا از سرشناس‌ترین خلبان‌های آکروباسی ردبول نیز نمایش ویژه‌ای در چارچوب این جشنواره برای تماشاگران اجرا کرد.

بالگردهای آتاک نیز در هوا با ترانه «هارمان دالی» نمایش جالبی رقم زدند.