سازمان توسعه و همکاری اقتصادی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را افزایش داد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی صباح، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با هشدار نسبت به چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد که احتمالا رشداقتصادی در سال جاری و سال آینده به کمترین سطح خود از زمان رکود بزرگ سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ خواهد رسید. با این حال رشد اقتصادی از سال ۲۰۲۱ احتمالا بهتر خواهد شد تا جایی که متوسط رشد اقتصادی از سه درصد در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا خواهد کرد.

این سازمان هم چنین در گزارش جدید خود از اقتصاد ترکیه پیش بینی کرده است که امسال اقتصاد این کشور از رکود خارج شود و رشد ۰.۳ درصدی به جای منفی ۰.۳ درصد قبلی برای این کشور پیش‌بینی شده است. این سازمان هم‌چنین رشد اقتصادی ترکیه برای سال آینده و سال ۲۰۲۱ را به ترتیب سه درصد و ۳.۲ درصد پیش بینی کرده است.

با این حال سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هشدار داده است که باقی ماندن میزان تجارت خارجی در سطح ضعیف و تنش‌های ژئوپلتیکی ممکن است در نهایت بر روی رشد اقتصادی ترکیه اثر منفی زیادی بگذارد.

به گفته سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، مخارج مصرفی شخصی با رشد چهار درصدی، بار اصلی رشد اقتصادی امسال ترکیه را بر دوش خواهد کشید. هم‌چنین امسال صادرات ترکیه در مقایسه با سال قبل ۵.۲ درصد بیشتر خواهد شد. در ۹ ماه نخست امسال میزان صادرات ترکیه به جهان با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۳۲.۵ میلیارد دلار رسید.

پیش تر بانک جهانی نیز با اشاره به بهبود تقاضای داخلی در ترکیه پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی امسال ترکیه به صفر درصد برسد، در حالی که در گزارش گذشته، این رشد منفی یک درصد پیش‌بینی شده بود. به گفته بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه از سال‌ آینده مجددا مثبت خواهد شد و به سه درصد در سال ۲۰۲۰ و چهار درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید. این نهاد هم چنین پیش‌بینی کرده است که تقاضا برای کالاهای ساخت ترکیه در سال‌ آینده افزایش پیدا کرده و صادرات آن تقویت شود.