عادل کارااسماعیل اوغلو وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه: ماهواره های خبری ترک ست A5 را در ربع آخر سال 2020 و ترک ست B5 را در ربع دوم سال 2021 پرتاب خواهند شد.

عادل کارااسماعیل اوغلو وزیر ترابری و زیرساخت ترکیه اعللام داشت، ترک ست A6 اولین ماهواره ملی ترکیه در سال 2020 به فضا پرتاب خواهد شد.

 کارااسماعیل اوغلو طی سخنانی در برنامه یاد شهدای 15 جولای که در مجتمع گولباشی ترک ست ترتیب یافت، اظهار داشت، ترک ست با ادامه دادن فعالیتها بشکلی موفقیت آمیز و بلاانقطاع، بازیگر مهمی در عرصه بین المللی می باشد.

کاراسماعیل اوغلو خاطر نشان کرد، در نظر داریم ماهواره های خبری ترک ست A5 را در ربع آخر سال 2020 و ترک ست B5 را در ربع دوم سال 2021 پرتاب بکنیم.

وی با تاکید براینکه، ترکیه با تولید ترک ست A6 بین 10 کشور تولید کننده ماهواره خبری خواهد شد، گفت، ماهواره های مذکور ورای سرمایه گذاریهای کلان، حوس آنهایی را که می خواهند ترکیه را تجزیه بکنند، در نطفه خفه کرده اند.

منبع : TRT