اتوبوس

اتوبوس سرعت کمی دارد و در ترافیک پشت دیگر ماشین‌ها گیر می‌کند. نتیجتاً استقبال از این وسیله مانند مترو و تراموا نیست. ولی برای مسیرهای طولانی به دلیل قیمت کم، انتخاب بهتری است. جدا از این مورد، مسیر اتوبوس گسترده‌تر است و قسمت‌هایی از شهر که به وسیله مترو و تراموا قابل دسترسی نیستند را پوشش می‌دهد. به عبارتی محل‌هایی در ترکیه وجود دارد که شما تنها با اتوبوس می‌توانید در آنجا حاضر شوید.

ساعت کاری اتوبوس از 6 صبح تا نیمه شب است و هزینه آن را می‌توان با استانبول کارت و یا پول نقد پرداخت کرد.

2019 10 20 12.39.31

متروبوس

متروبوس‌ها در ترکیه تقریباً معادل بی آر تی ما در ایران هستند. اتوبوس‌های سریعی که در خط های جداگانه مسافر جا به جا می‌کنند. بعضی از خط‌های متروبوس فعالیت شبانه روزی دارند و سایر آن‌ها از 6 صبح تا 12 شب مشغول فعالیت‌اند. هزینه استفاده از متروبوس بر اساس تعداد ایستگاهی که از این اتوبوس استفاده کرده‌اید، محاسبه می‌شود.

البته استفاده از ساعت 12 شب تا 6 صبح مشمول این قانون نمی‌شود و مهم نیست شما از چه ایستگاه تا چه ایستگاهی سوار اتوبوس باشید، یک هزینه ثابت پرداخت خواهید کرد.